Σχετικές Δημοσιεύσεις

  • Βατικιώτης, Λ. (2021), “Η πανδημία παράγοντας όξυνσης των οικονομικών και κοινωνικών αντιθέσεων”, σελ. 196-211, περιλαμβάνεται σε: επιμ. Γράβαρης. Δ. Έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2021 Ο αντίκτυπος της πανδημίας στις επιχειρήσειςhttps://bit.ly/3pBJZWk
  • Βατικιώτης, Λ. κ.α. (2020), Ψηφιακός μετασχηματισμός και μικρές επιχειρήσεις, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, https://bit.ly/3Mi8kJZ
  • Βατικιώτης Λ. (2020), «Πολύ λίγα και πολύ …τοξικά. Οικονομικά μέτρα ανά τον κόσμο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του κορονοϊού (Covid-19)», Ερευνητικά Κείμενα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 10/2020, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σσ. 36, https://bit.ly/3LXOfHz
  • Βατικιώτης, Λ. (2019), Ενεργειακή φτώχεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Ερευνητικά Κείμενα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 5, Οκτώβριος, σσ. 40, https://bit.ly/3VS2B0u
  • Κλάψης Α. (2019), Ειδικά θέματα διπλωματίας και διεθνούς οργάνωσης, Εκδόσεις Παπαζήση, ISBN: 978-960-02-3510-4
  • Βατικιώτης, Λ. κ.α. (2018) Η Δημοκρατία δεν είναι προς πώληση: Ο αγώνας γιοα διατροφική κυριαρχία στην Ελλάδα την εποχή της λιτότητας, TNI – FIAN & Agroecopolis, https://www.tni.org/files/publication-downloads/tni_greece_all.pdf
  • Δασκαλοπούλου Μ., Κουτσούκης Ν., Φακιολάς Ε. (2018), Η Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα στις Χώρες της Ευρωζώνης κατά την Παγκόσμια Οικονομική Κρίση, 2007-2016, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Το βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Τόμος IH, τεύχος 70
  • Τζιφάκης Ν., Φακιολάς Ε., “Πολιτειακή” ασφάλεια: Μια διαφορετική εννοιολογική θεώρηση της εθνικής και της ανθρώπινης ασφάλειας με εισαγωγικές αναφορές στη διάσταση της οικονομίας