Σεμινάριο: Κυριαρχία και Υπέρ-εθνικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

Ολοκλήρωση μιας Νέας Πολιτικής Ένωσης Κρατών ή μιας Νέας Πολιτείας Λαών