Σεμινάρια

Πρώτο Σεμινάριο κύκλου μαθημάτων 2023

Το πρώτο σεμινάριο των μαθημάτων του προγράμματος Project Democracy at Risk: EU politics in the 21st century πραγματοποιήθηκε στα γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Αθήνας τη Παρασκευή 26 Μαΐου 2023. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από την κύρια ερευνήτρια του έργου Δρ. Αναστασία Μαρινοπούλου και είχε θέμα “Ιδιότητα του πολίτη”.

Φωτογραφίες

Εκπαιδευτικό Υλικό